• pavle.pejak@osmihajlopupin.eru.rs
  • +381 65 47 90 564
  • Petak 3. čas neparna smena
  • Polja su naizmenične bele i crne boje
  • Šahovska tabla se sastoji od 64 polja (8x8)
  • 32 crna i 32 bela
  • Tabla je pravilno postavljena ako se u desnom donjem ćošku nalazi belo polje (X)
  • 8 vertikalnih kolona polja nazivaju se linije i označavaju se alfabetnim slovima (a-h)
  • 8 horizontalnih nizova polja nazivaju se redovi i označavaju se brojevima (1-8)
  • polja se označavaju kombinacijom slova i brojeva (a1-h8)

Šahovska tabla ima oblik kocke

Osam vertikalnih kolona polja nazivaju se linije

Osam horizontalnih nizova polja nazivaju se redovi

Linije iste boje koje se dodiruju uglovima nazivaju se dijagonale