• pavle.pejak@osmihajlopupin.eru.rs
 • +381 65 47 90 564
 • Petak 3. čas neparna smena

Pozicija

 • Pešak ili pion je šahovska figura
 • Svaki igrač na početku partije poseduje osam pešaka
 • Raspoređeni su u drugom redu beli, a u sedmom redu crni

Kretanje

 • Pešak može ići jedno ili dva polja u napred, to je njegovo osnovno kretanje
 • Iz početnog reda pešak može da se pomera 2 polja ispred sebe, ali svaki naredni za 1 polje
 • Pešaci se nikada ne mogu kretati unazad
 • Ako je druga figura direktno ispred pešaka, on ne može preći ili pojesti tu figuru

Vrednost

 • Pešak je najslabija figura u šahu
 • Oduzeti pešak u razmeni za bilo koju figuru se smatra dobrim potezom
 • Pešak može da uzme („pojede”) protivničke figure samo dijagonalno

„Promocija”

 • Ako pešak u toku partije uspe da stigne do suprotnog kraja table, može biti zamenjen za bilo koju figuru (osim kralja) iste boje
 • Dejstvo zamenjene figure odmah počinje
 • U praksi se pešaci gotovo uvek pretvaraju u kraljicu

Potez „an pasan”

 • An pasan označava usputno uzimanje pešaka pešakom (fr. en passant - u prolazu)
 • Kada je pešak sa svoje početne pozicije pomeren za dva polja prošavši pored protivničkog pešaka, koji ga može (ali ne mora) uzeti, ali ga može uzeti samo u narednom potezu