• pavle.pejak@osmihajlopupin.eru.rs
 • +381 65 47 90 564
 • Petak 3. čas neparna smena

Pozicija

 • Svaki igrač počinje partiju sa po jednom kraljicom
 • Ona startuje sa polja sopstvene boje - bela kraljica polazi sa belog polja, a crna kraljica sa crnog polja
 • Najmoćnija figura u šahu

Kretanje

 • Kraljica ne može da preskače druge figure
 • Kraljica se može pomerati u pravoj liniji vertikalno i horizontalno ili dijagonalno, za bilo koliko slobodnih polja
 • Njena pokretljivost bi se mogla opisati kao kombinacija pokretljivosti topa i lovca
 • Kao i većina figura, kraljica jede druge figure tako što se postavi na polje koje je do tada zauzimala pojedena figura

Vrednost

 • Dama je najvrednija figura na terenu
 • Menjanje kraljicu za bilo koju drugu figuru je neisplativo jer je ona jedna od najvažnijih figura u većini šahovskih strategija
 • Menjanje kraljice za neku drugu figuru je uvek loš potez, osim kada bi neprijateljski kralj mogao biti matiran – zove se damin gamb