• pavle.pejak@osmihajlopupin.eru.rs
 • +381 65 47 90 564
 • Petak 3. čas neparna smena

Pozicija

 • Svaki igrač ima po jednog kralja
 • Početna pozicija belog je e1,
  početna pozicija crnog je e8
 • Kralj je najvažnija figura u šahu
 • Cilj igre je ugroziti tuđeg kralja - kada je kralj napadnut, i ne može da pobegne, ta situacija se zove šah-mat, i igrač čiji je kralj napadnut je izgubio partiju
 • Kralj ne može da matira kralja

Kretanje

 • Kralj može da se pomera za po jedno polje u svim pravcima (horizontalno, vertikalno i dijagonalno)
 • Izuzetak je da ne sme da se pomeri na polje koje je napadnuto neprijateljskom figurom (jer ga ovo stavlja u šah poziciju)
 • Kao i kod većine ostalih figura, kralj jede drugu figuru tako što se postavi na polje koje je do tada zauzimala dotična figura
 • Takođe, zajedno sa topom, kralj može da izvede poseban pokret, nazvan rokada.

Rokada

 • Rokada obuhvata pomeranje i kralja i topa
 • Rokada je specifičan šahovski potez koji se može izvršiti samo jedanput u toku partije
 • Svrha mu je da se bolje zaštiti kralj
 • To je jedini potez prilikom kojeg se pomeraju dve figure, a računa se kao jedan potez
 • Takođe je jedini potez u kome kralj može da pređe dva polja

Rokada - ako su ispunjeni sledeći uslovi

 • Kralj i top kojima se vrši rokada nisu pomerani sa svojih pozicija od početka partije
 • Između kralja i topa s kojima se rokira nema drugih figura
 • Kralj kojim se rokira nije napadnut odnosno nije u šahu
 • Polja preko kojih kralj treba da pređe, i polje na koje kralj treba da dođe, nisu napadnuta

Pat

 • Pat pozicija nastaje pod određenim okolnostima:
  • Kralj nije direktno napadut
  • Igrač koji je na potezu ne može igrati bilo kojom drugom figurom
  • Svi validni potezi koje igrač koji je na potezu može da povuče bi doveli njegovog kralja u šah poziciju
 • Ako se ova pat-pozicija dogodi, igra se završava nerešenim ishodom
 • Igrač koji ima vrlo malo (ili nimalo) šanse da pobedi će često pokušati da se stavi u pat-poziciju kako bi izbegao poraz

Šah i šah-mat

 • Ako jedan igrač napadne protivničkog kralja, kaže se da je kralj u šahu, i napadnuti igrač u sledećem potezu mora da zaštiti kralja, tako što će ga ukloniti iz opasne situacije
 • Postoje tri moguća načina da se kralj izvede iz šaha:
  • Pomeriti kralja na neko polje koje nije pod napadom
  • Postaviti neku figuru između kralja koji je u šahu i figure koja ga napada (kako bi se prekinula linija vatre)
  • Uzeti figuru koja napada
 • Ako nijedan od ova tri načina nije moguć, kralj je doživeo šah-mat i igrač čiji je to kralj je izgubio partiju