• pavle.pejak@osmihajlopupin.edu.rs
 • +381 65 47 90 564
 • Kako nastaje građevinski objekat?

  Šta je sve potrebno za izgradnju jednog građevinskog objekta?

 • Pročitati od 14-17 strane.

Planiranje

Stvaranjem povoljnih uslova za život i rad ljudi u naseljima potrebno je izgraditi objekte različitih namena (stanmbene objekte, škole, bolnice, poslovne prostore, fabrike i drugo). U okviru jednog naselja potrebno je odrediti oblasti za stanovanje, oblst za industriju, oblast za parkove itd.

Prostorno planiranje

 • Prostorno planiranje bavi se organizacijom, uređenjem i opremanjem nekog prostor kako bi stanovnici tog prostora kvalitetnije živeli
 • Otvaranjem novih fabrika
 • Izgradnjom novih obdaništa, škola, fakulteta, pozorišta
 • Gradnjom novih bolnica
 • Novih saobraćajnica, mostova, parkirališta
 • Izgradnjom parkova, sportski terena, trim-staza

Urbanistički plan

 • Crtež koji sadrži sve objekte izgrađene u jednom naselju
 • Urbanističkim planom se određuje namena zemljišta i pravila izgradnje svakog novog objekta
 • Određuje se namena tih objekata
 • Određuje zonu: stanovanja, parkova, javnih ustanova, sportske terene i objekte

Urbanistički plan izrađuje se u urbanističkom zavodu. Na osnovu ovog plana investitor traži saglasnost, odobrenje, za izgradnju građevinskog objekta na željenoj lokaciji (građevinsku dozvolu).

 • 1. Šta predstavlja prostorno i urbanističko planiranje?

  2. Koji su nivoi prostornog planiranja?

  3. Navedi sve planove prostornog planiranja.

  4. Zbog čega je važno urbanističko planiranje jednog grada?